top of page

3 grote pijlers binnen 2aspire

"De essentie van strategie is kiezen wat je niet moet doen."

1

Bedrijfsstrategie

Bij 2aspire Business Solutions zijn wij overtuigd dat een goede strategie gekoppeld aan een innovatieve ingesteldheid het succes is van een sterk presterende onderneming. Een duidelijke strategie geeft de focus en een houvast voor de leiding en medewerkers van het bedrijf. 

​Enkele voorbeelden :

 • (Her)bepalen strategie onderneming

 • Opstellen Businessplan

 • Opstellen Financieel plan

 • Begeleiding tijdens transformatie

 • Reorganisatie onderneming

2

Bedrijfsoptimalisatie

Bij 2aspire Business Solutions streven we er naar om onze klanten-ondernemingen bij te staan om zo optimaal mogelijk te presteren. Vanuit onze uitgebreide kennis van meerdere sectoren en situaties zijn wij in staat om verbetertrajecten voor te stellen en te begeleiden die leiden naar solide waardecreatie.

Enkele voorbeelden :

 • Organisatieontwikkeling 

 • Proces optimalisaties 

 • Rapportering & opvolging 

 • Algemene doorlichting onderneming

3

Bedrijfsondersteuning

De adviseurs van 2aspire Business Solutions vullen naast de adviserende rol ook tijdelijk strategische, projectmatige en/of operationele functies in. Afhankelijk van de beschikbare resources in het bedrijf kunnen de strategieën, verbeteringen reeds opgestart worden in afwachting van eventuele extra interne ondersteuning.

​Enkele voorbeelden :

 • Tijdelijk invullen van kritische functies

  • Financieel mgmt / directie​

  • Operationeel mgmt / directie

 • Invullen van projectfuncties

 • Coaching bedrijfsleiding / mgmt

Financiering
door
KMO-portefeuille

Registratie : DV.A215679

2aspire is erkend bedrijfsadviesbureau waardoor bedrijven die in aanmerking komen gebruik  kunnen maken van  de KMO-portefeuille.

De kmo‐portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen aankopen :

 • Bedrijfsstrategie

 • Financiële geletterdheid

 • Digitalisering

bottom of page