"If you don’t know where you are going you won’t get far"


Transformatiebegeleiding

Door continue veranderingen in zowel de macro- als micro-omgeving van ondernemingen ondergaat de organisatie een constante evolutie. Door zowel de onderneming in al haar facetten en de omgeving in kaart te brengen kan een succesvolle transformatie tot stand komen.

Dankzij onze financiële, strategische en human capital kennis, kunnen wij u helpen de transitie optimaal te laten verlopen.

2aspire Business Solutions kan samen met de onderneming een transformatieplan opstellen (indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is kan hier subsidie voor verkregen worden) en ook verder opvolgen. Wij gaan dus aandacht schenken aan de sleutelfactoren die bij de transformatie van belang zijn en dit voor, tijdens en na het veranderingsproces.

Dit veranderingsproces brengt weerstand met zich mee die kan leiden tot mislukken van een project. Zo bleek uit een studie van Mc Kinsey dat 70% van de transformatieprojecten mislukt en voornamelijk haar oorzaak kendde in een slecht of niet uitgevoerd management of change. 2aspire Business Solutions heeft ervaren change consultants die dit kunnen voorkomen.

Contactpersoon

Naam

Bruno Laureys

Contact via:

bruno@2aspire.be

+32 (0)483 230 730

Contact
profiel