"If you don’t know where you are going you won’t get far"


Het vertalen van uw ideeën naar een werkbaar plan lijkt eenvoudig maar is dikwijls een proces waar heel wat tijd en energie in kruipt.

Een businessplan is immers de gestructureerde vertaling van al je ideeën over de onderneming, het toetsen aan realistische doelstellingen en het definiëren van praktisch uitvoerbare acties. Om die acties uit je ideeën af te leiden moet je informatie verzamelen, analyses maken en VOORAL keuzes maken en beslissingen nemen.

Je moet niet alleen kritisch zijn over je eigen mogelijkheden (bv. via een SWOT-analyse) maar tevens je omgeving (bv. concurrenten, potentiële klanten) nauwkeurig screenen om met kans op succes aan de uitvoering van je plannen te beginnen.

Het businessplan is in de eerste plaats je eigen “roadbook” om de richting van je onderneming te bepalen maar zal tevens door externe partijen (bv. bankiers) worden beoordeeld op realisme en haalbaarheid .

Bij 2aspire Business Solutions hebben we voor tal van sectoren de (beginnende) ondernemer begeleid in het opmaken van zijn business plan. Wij stellen ons daar ook tevens op als een kritisch klankbord om alle ideëen, assumpties, plannen en acties zo goed en correct mogelijk weer te geven.

Onze werkwijze is daarbij steeds gebaseerd op de SMART methode:

* Specifiek

* Meetbaar

* Acceptabel

* Realistisch

* Tijdgebonden

Het sluitstuk van de haalbaarheid is tevens het financieel plan (budget, financiële behoefte, ….) waarbij meestal meerdere scenario’s worden uitgewerkt die daarna tussentijds kunnen geëvalueerd worden.

Neem met ons contact op voor een vrijblijvend gesprek over de manier waarop wij u kunnen helpen met uw businessplan.

Contactpersoon

Naam

Bruno Laureys

Contact via:

bruno@2aspire.be

+32 (0)483 230 730

Contact
profiel