"If you don’t know where you are going you won’t get far"


(Her)bepalen strategie onderneming

Als je ergens naar toe reist heb je een doel (waar gaan we naar toe), een plan (hoe gaan we daar geraken) en onderweg check je regelmatig je positie (waar zijn we).

Net zo moet je voor je onderneming bepalen wat je richting is die je wil uitgaan en hoe je dit tracht te realiseren. En daarna zal je regelmatig moeten evalueren en indien nodig bijsturen.

De laatste jaren is immers de intensiteit van management beslissingen verder toegenomen.  We evolueren dan ook van een (statisch) vastgelegde strategie naar strategisch management.

Bij 2aspire Business Solutions stellen we ons op als uw sparringpartner en adviseur voor uw strategische overwegingen en weten wij onze jarenlange ervaring vanuit meerdere sectoren met talloze situaties uitstekend te combineren met een sterke drive, enthousiasme en hoog kennisniveau. “Our motivation is to aspire your succes”.

Concreet pakken we dit aan door de uw Missie, Visie en Strategische doelstellingen in kaart te brengen en deze om te zetten naar een Strategisch Plan.

Dat beschrijft gedetailleerd hoe de inzichten en doelstellingen bereikt gaan worden en geeft een samenhangende reeks stappen aan voor het handhaven van de continuïteit op langere termijn.

Wij werken daarbij heel gericht, op maat van uw bedrijf en gefaseerd wat duidelijkheid schept voor u als ondernemer.

En uiteraard kan uw bestaande strategie door ons kritisch worden beoordeeld en bijgestuurd worden. Geen theoretische oefeningen maar concrete oplossingen die meteen kunnen geïmplementeerd worden. 

Contacteer ons vrijblijvend voor een gedetailleerd voorstel hoe dit voor uw bedrijf kan werken.

Contactpersoon

Naam

Bruno Laureys

Contact via:

bruno@2aspire.be

+32 (0)483 230 730

Contact
profiel