"If you would like to know the value of money, try to borrow some." (Benjamin Franklin)


Risicokapitaal

“Er staat heel wat geld langs de zijlijn” wordt al wel eens gezegd. Dat betekent echter niet dat investeerders momenteel zomaar instappen in elke vennootschap met toekomstplannen. Nog meer dan voorheen worden voorgelegde businessplannen gedetailleerd door hen gescreend en wordt de meerwaardecreatie, dan wel de terugbetalingscapaciteit van bijvoorbeeld achtergestelde leningen nauwkeurig beoordeeld.

Of het nu gaat over kapitaal komende van business angels netwerken, groeifinanciering via investeringsfondsen, venture capitalists, private equity spelers of (semi-) overheidsinstellingen zoals PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) of de Arkimedes Fondsen, het is een absolute noodzaak om hen op een professionele manier te benaderen.  Dat betekent concreet een volledig business- en financieel plan met verschillende scenario’s en aanduiding van de bestemming van de gevraagde middelen. En vanwege het risico element verwachten zij ook een hoger rendement.

Het aantrekken van risicokapitaal kan ook een uitstekende hefboom zijn om bijkomende bancaire financiering te bekomen omdat de vereiste solvabiliteit van de onderneming toeneemt.

2aspire Business Solutions neemt graag het engagement op om u bij te staan in het aantrekken van risico-kapitaal, het opstellen van het vereiste dossier, het selecteren van de geschikte partner(s) en het negociëren om de beste condities te bekomen.

Contactpersoon

Naam

Walter Vandenbulcke

Contact via:

walter@2aspire.be

+32 (0)496 619 980

Contact
profiel