"If you would like to know the value of money, try to borrow some." (Benjamin Franklin)


Opstellen financieel plan

Speelt u met het idee om een bedrijf op te richten? Wilt u uw activiteiten uitbreiden? Hebt u ambitieuze plannen?

Om de belangen van deze plannen te bepalen en uw kansen op een financiering te verhogen, is het belangrijk een duidelijk en nauwkeurig plan op te stellen! Het financiële plan is van zeer groot belang.

Het financieel plan wordt opgesplitst in volgende belangrijke onderdelen:

De interne haalbaarheid van uw financieel plan kan het break even point bereikt worden met uw geplande investeringen, uw financiële middelen, uw vaste kosten en uw persoonlijke doelstellingen.

De externe haalbaarheid van uw financieel plan kan het break even point bereikt worden rekening houdende met het marktpotentieel en de marktspelers.

 Het is ook heel belangrijk om meerdere scenario's van uw businessplan te maken:  

Contactpersoon

Naam

Walter Vandenbulcke

Contact via:

walter@2aspire.be

+32 (0)496 619 980

Contact
profiel