"If you would like to know the value of money, try to borrow some." (Benjamin Franklin)


Bepalen financiële behoefte

Hebt u financiële behoefte? Binnen de financiële analyse is het werkkapitaal één van de indicatoren die een beeld geven van de operationele liquiditeit van een onderneming. Die heeft niet alleen een invloed op de bedrijfsvoering, maar bijvoorbeeld ook op de toegang tot bankkrediet of de waardering van de onderneming. Zo ziet u of er lange termijn fondsen beschikbaar zijn om bv. de productieketen te financieren.

Het komt er met andere woorden op aan de behoefte aan werkkapitaal zo veel mogelijk te beperken en zo de liquiditeit op te krikken. Die is cruciaal, vooral in economisch of financieel moeilijke tijden. Klanten hebben dan immers de neiging om later te gaan betalen, terwijl uw voorraden toenemen en uw leveranciers scherpere betaaltermijnen opleggen. Daardoor raakt steeds meer werkkapitaal geblokkeerd in uw exploitatiecyclus, terwijl het in deze omstandigheden net moeilijker is om bijkomende financiering aan te trekken.

Om uw doel te realiseren kunnen wij u begeleiden met de zoektocht naar de vereiste fondsen :

Contactpersoon

Naam

Walter Vandenbulcke

Contact via:

walter@2aspire.be

+32 (0)496 619 980

Contact
profiel
Onze cases