"If you would like to know the value of money, try to borrow some." (Benjamin Franklin)


Bancaire of alternatieve financiering

Is er een kredietschaarste? Sinds de bankencrisis en de maatregelen die daaropvolgend door de overheden werden genomen zijn bankiers heel wat voorzichtiger om kredieten te verschaffen aan ondernemingen. Tevens heeft het BASEL-rating systeem strikte normen opgelegd om aangevraagde dossiers te beoordelen en te tarifiëren.

Meer dan ooit is het derhalve van belang om uw bankier te benaderen met een professioneel dossier. Ondermeer volgende elementen zijn daarbij van belang :

Verder is de onderhandelingen met de bank over de voorwaarden (rentetarief, waarborgen, condities inzake verlenging of stopzetting,…..) zeer belangrijk om op een gezonde manier de kredieten te kunnen opnemen.

Tevens kunnen wij meerdere alternatieve financieringsvormen (winwinlening, factoring, mezzanine, leasing,….) voorstellen die eventueel aanvullend kunnen opgenomen worden.

De 2aspire Business Solutions adviseurs kunnen u bijstaan in elke fase van deze dikwijls cruciale zoektocht naar middelen en beschikken over uitgebreide contacten met de meeste bankiers en financiële spelers op de markt.

Contactpersoon

Naam

Walter Vandenbulcke

Contact via:

walter@2aspire.be

+32 (0)496 619 980

Contact
profiel