"If you would like to know the value of money, try to borrow some." (Benjamin Franklin)


Corporate Finance

Vanwege de snelle economische evolutie en de steeds wisselende externe en interne omstandigheden van het bedrijf staat de financiële positie onder druk. Opbrengsten zijn onzeker, marges lopen terug, investeringen worden uitgesteld, terwijl de kosten vaak niet zomaar teruggebracht kunnen worden. Daarom is het noodzakelijk om proactief de financiële situatie en de prestaties van het bedrijf van nabij op te volgen.

Dit beeld dient ook tijdig, frequent en op basis van correcte gegevens ter beschikking te zijn van de bedrijfsleiding zodat de informatie niet achterhaald is en de juiste beslissingen kunnen genomen worden.

2aspire Business Solutions begeleidt bedrijven om beter te kijken naar haar financiële situatie en leert ze vooral om de toekomstige evolutie zo adequaat mogelijk in te schatten.

Bovendien zullen wij in overleg met de leiding van het bedrijf verbetertrajecten voorstellen om nog beter gewapend te zijn naar de toekomst.

Onze tussenkomsten situeren zich derhalve op volgende domeinen :

Contactpersoon

Naam

Walter Vandenbulcke

Contact via:

walter@2aspire.be

+32 (0)496 619 980

Contact
profiel