"If you change the way you look at things, the things you look at will change"


Human Capital Management

Onder business improvement verstaan wij niet alleen een optimalisatie van het financiële en productiekapitaal maar ook van het menselijke. De medewerkers spelen namelijk een cruciale rol in het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. Ook is de samenwerking tussen de verschillende werknemers van kapitaal belang.

Daarom biedt 2aspire Business Solutions zowel individuele als teamcoaching aan:

Op basis van verschillende modellen zoals het enneagram, de kernkwadranten en het DISC-model kijken wij naar de verschillende talenten, communicatiestijlen en samenwerkingsvoorkeuren van uw medewerkers en begeleiden hen in hun professionele ontwikkeling

Op basis van het DISC-model en oplossingsgerichte technieken bieden wij ook teamcoaching aan om mensen een beter inzicht in zowel zichzelf als in hun relatie met anderen te verschaffen en vervolgens te verbeteren. Op die manier kan het gedrag of de werking bijgestuurd worden in de gewenste richting naar een efficiënte en motiverende samenwerking

Tot slot zijn wij gespecialiseerd in het aanbieden van workshops, trainingen of individuele coaching rond burn-outpreventie en stressmanagement. Rond deze actuele problematiek verzorgen wij zowel de preventie als de behandeling en dit op een integratieve manier.

 

Contactpersoon

Naam

Mien Gheysens

Contact via:

mien@2aspire.be

+32 (0) 496 031 738

Contact
profiel